MIJN DFI

Inloggen

DIRECT CONTACT

+31 (0)318-303967

Algemene voorwaarden

Maatwerk

Contracten

Dagvaarding

Bemiddeling

VRAGEN OVER HET GERECHTELIJKE TRAJECT?

De tegenpartij dagvaarden

De dagvaarding is het eerste processtuk in het gerechtelijke traject en vermeldt de inhoud van de zaak en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijk opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen.

De tegenpartij meldt zich wel

Als de gedaagde zich wel meldt (schriftelijk), krijgt hij de gelegenheid verweer te voeren. Binnen een vastgestelde termijn kan hij door middel van een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren. Na ontvangst van dit verweer wordt in overleg met u een passend antwoord geformuleerd. De rechtbank heeft nu twee opties.

1.Partijen melden zich fysiek bij de rechtbank en doen hun betoog mondeling (comparitie van partijen).

2.De rechtbank besluit tot nog een ronde waarbij beide partijen zich schriftelijk kunnen verdedigen.

Schikking

Gedurende de hele procedure is het mogelijk de zaak te schikken. Een schikking is een afspraak tussen de twee partijen om van een rechtszaak af te zien. Mocht er niet geschikt worden, dan beslist de rechter door middel van een tussenvonnis hoe de procedure voortgezet wordt.

Vonnis

Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan volgt er een eindvonnis. Zo niet dan volgt er een tussenvonnis en bepaalt de rechtbank welke proceshandelingen zij wenselijk acht.

U heeft een eindvonnis, hoe nu verder?

Nadat de rechter vonnis heeft gewezen en u in het gelijk heeft gesteld, heeft u uw geld nog niet. Een gerechtsdeurwaarder kan met het eindvonnis op verschillende manieren uw geld invorderen. Denk hierbij aan loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, beslag op auto’s, boedel, etc. Alvorens de executiefase start, wordt het vonnis eerst betekend om te bepalen welke executiemogelijkheden het meest geschikt zijn voor uw dossier.

Wie betaalt de juridische en buitengerechtelijke kosten?

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen de kosten van de tegenpartij te betalen. Wanneer geen van de partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten. Onder de kostenveroordeling kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten en verdere buitengerechtelijke kosten.

vragen

WAT ZIJN NOU DE GERECHTELIJKE KOSTEN?

Lees er hier meer over...

DE GERECHTELIJKE KOSTEN

De kosten die door de rechtbank in rekening worden gebracht voor de behandeling van de zaak zijn hoofdsomafhankelijk. Indien u meer wilt weten over deze kosten leggen wij u dit graag uit.

Uiteraard is iedere gerechtelijke procedure anders en is het voor ons niet mogelijk op voorhand garanties te geven.

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften  

Griffierecht niet-natuurlijke personen

 

Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering van

– onbepaalde waarde of

– met een beloop van
niet meer dan € 500,00

€ 119,00 € 79,00 € 79,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,00 en niet meer dan

€ 12.500,00

€ 476,00 € 226,00 € 79,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan

€ 12.500,00

€ 952,00 € 476,00 € 79,00
Aktes € 124,00 124,00 124,00
Verzetschrift Wet Mulder € 119,00 € 79,00 € 79,00

Heeft u vragen?